Умови використання

1. Загальні положення


1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) відноситься до сайту «bigmonkeyseeds.com», розташованого за адресою https://bigmonkeyseeds.com.


1.2. Сайт bigmonkeyseeds.com (далі – Сайт) є власністю фізичної особи.


1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «bigmonkeyseeds.com» (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.


1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без попередження Користувача.


1.5. Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.


1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін у ній.


2. Визначення термінів


2.1. Наведені нижче терміни мають для цілей цієї Угоди таке значення:


2.1.1. «bigmonkeyseeds.com» – Інтернет-ресурс, розташований на доменному імені https://bigmonkeyseeds.com/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх сервісів (далі — Сайт).


2.1.2. «bigmonkeyseeds.com» – сайт, що містить інформацію про Товари та/або Послуги та/або Інші цінності для користувача, Продавця та/або Виконавця послуг, що дозволяє здійснити перегляд контенту, підписку на розсилку, публікацію власних коментарів до сторінок сайту.


2.1.3. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники управління Сайтом.


2.1.4. Користувач сайту (далі — Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.


2.1.5. Зміст сайту (далі – Зміст) — результати інтелектуальної діяльності, що охороняються, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові та інші твори, інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль та розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом та/або окремо, що містяться на сайті https://bigmonkeyseeds.com/.


3. Предмет угоди


3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на Сайті.


3.1.1. Сайт надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):


надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту сайту;

можливість завантажувати свій контент (тексти);

можливість перегляду контенту сайту.


3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси), що з'являються надалі.


3.2. Доступ до сайту надається безкоштовно.


3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.


3.4. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.


4. Права та обов'язки сторін


4.1. Адміністрація сайту має право:


4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.


4.2. Користувач має право:


4.2.1. Переглядати весь контент, що є на Сайті, залишати до нього коментарі, користуватися його сервісами.


4.2.2. Задавати будь-які питання, що стосуються послуг сайту:


електронною поштою: bigmonkeyseeds@gmail.com


4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України.


4.2.4. Копіювати інформацію з Сайту дозволяється лише із зазначенням активним посиланням на джерело, не закрите від індексації пошуковими системами.


4.2.5. Вимагати від адміністрації приховування будь-якої інформації про користувача.


4.2.6. Використовувати інформацію сайту з комерційною метою без спеціального дозволу.


4.3. Користувач Сайту зобов'язується:


4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.


4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.


4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.


4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.


4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.


4.3.7. Не використовувати послуги з метою:


4.3.7.1. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.


4.3.7.2. обмеження прав меншин.


4.3.7.3. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх прав на те, в тому числі за співробітників даного сайту.


4.3.7.4. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого контенту, товару та/або послуги, розміщених на Сайті.


4.3.7.5. некоректного порівняння контенту, товару та/або Послуги, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певним контентом, товарами та/або послугами, або засудження таких осіб.


4.3.7.6 завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.


4.3.7.7. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.


4.3.8. Забезпечити достовірність інформації, що надається.


4.3.9. Забезпечувати безпеку особистих даних від доступу третіх осіб.


4.4. Користувачеві забороняється:


4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої чи еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.


4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту.


4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту.


4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті.


4.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.


4.4.6. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.


4.4.7. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Сайту або інших осіб.


5. Використання сайту


5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.


5.2. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.


5.3. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови про перегляд контенту, купівлю Товару та/або надання послуг, що надаються на Сайті.


5.4. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.


5.5. Адміністрація сайту має право у будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) їх цін.


5.6. Документ, зазначений у пункті 5.7. ця Угода регулює у відповідній частині та поширює свою дію на використання Користувачем Сайту, а також на збирання, обробку та зберігання його персональних даних.


5.7. Політика конфіденційності: https://bigmonkeyseeds.com/usloviya-soglasheniya


5.8. Документ, наведений у пункті 5.7. ця Угода може підлягати оновленню. Зміни набирають чинності з моменту їхнього оновлення на Сайті.


6. Відповідальність


6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.


6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:


6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.


7. Порушення умов користувальницької угоди


7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.


7.2. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.


7.3. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.


8. Вирішення спорів


8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).


8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.


8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.


8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 5 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов залишається судом без розгляду.


9. Додаткові умови


9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.


9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.


10. Згода на розсилку


10.1. На Сайті існує підписка на розсилку: повідомлення, останні новини сайту, акції, рекламні пропозиції та іншу інформацію, яка представляє можливий інтерес для передплатника.


10.2. Вводячи свій e-mail у форму підписки та натискаючи на кнопку «Отримувати», користувач дає безстрокову згоду на отримання контенту розсилки, а також обробку його персональних даних.


10.3. Передплатник розсилки може будь-якої миті відписатися від її отримання, натиснувши на спеціальне гіперпосилання в одному з листів розсилки. Також можна запросити зміну або видалення своїх даних за допомогою електронної пошти:


bigmonkeyseeds@gmail.com